ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Το Κραβ Μαγκά παρέχει στους αστυνομικούς τέσσερα πολύ σημαντικά στοιχεία :

  • Την ικανότητα να επιχειρούν κάτω από μεγάλο στρες. Η γνώση του Κραβ Μαγκά επιτρέπει στον αστυνομικό να συνεχίζει να επιχειρεί ακόμη και κάτω από ακραίες, ασυνήθιστες και πολύπλοκες καταστάσεις.
  • Την ικανότητα να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό που του παρέχει το Σώμα και με τον τρόπο που του επιτρέπει ο νόμος, παράγοντας το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα ώστε να επιτελέσει το έργο του (σύλληψη, συνοδεία, έρευνα και έλεγχος).
  • Η εκπαίδευση στο Κραβ Μαγκά είναι ταχεία και μικρής χρονικής διάρκειας, προσαρμοζόμενη στις χρονικές απαιτήσεις των συνθηκών.
  • Η ικανότητα της τροποποίησης των τεχνικών ώστε να ταιριάζουν με το νομικό καθεστώς της κάθε χώρας.

Για την αυτοάμυνα των σωμάτων ασφαλείας προσφέρεται ειδικό τμήμα για αστυνομικούς στην σχολή Αγίου Δημητρίου κάθε Τετάρτη 19:00-20:30 .Η εκπαίδευση αστυνομικών επιτρέπεται μόνο μετά την επιτυχή αξιολόγηση και αποφοίτηση του εκπαιδευτή, απο ειδικό πολυήμερο σεμινάριο στην ομοσπονδία μας, όπου εξετάζονται μεθοδικά οι κατάλληλες τεχνικές αυτοάμυνας & το νομικό πλαίσιο, ενώ τα μαθήματα παραδίδονται μόνο σε εντεταλμένους.

 

ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ