ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Τα στελέχη και οι διαχειριστές επιχειρήσεων πρέπει να επιτύχουν τους εταιρικούς στόχους, κάτω από συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, εδραιώνοντας παράλληλα και συνεκτικές ομάδες που θα τους οδηγήσει στην επιτυχία. Αυτό σημαίνει να γνωρίζουν πώς να συνεργάζονται, να συντονίζονται και να μπορούν να φέρνουν την αποκλιμάκωση, ενώ άλλες φορές να είναι σε θέση να προστατεύσουν την εταιρεία, τους συναδέλφους τους και τους εαυτούς τους.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον υψηλής πίεσης και άγχους, τα διδάγματα από τις πολεμικές τέχνες είναι το κλειδί για την αποτελεσματική εταιρική διαχείριση και την προσωπική ενδυνάμωση.

Το Krav Maga Greece φέρνει σε σας και στην εταιρεία σας, τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν τόσο στις Ειδικές Δυνάμεις και τις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις του Ισραήλ.

ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ