ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ

Πιστοποιημένο ΚΜ : Αυθεντικό Κραβ Μάγκα

Η κατάταξη των μαθητών αντιπροσωπεύεται από patches που δείχνουν το τρέχον/ισχύον επίπεδο.

Οι τάξεις μας δομούνται σε 5 επίπεδα practicioner, 5 επίπεδα graduate και επίπεδα expert. Κάθε επίπεδο έχει συγκεκριμένη διδακτέα ύλη και συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Επιπλέον, υπάρχουν 3 επίπεδα master. Για τα συγκεκριμένα επίπεδα δεν υπήρχε διδακτέα ύλη αλλά συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Για τη μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο στα επίπεδα practicioner και graduate χρειάζεται περίπου μισός χρόνος συνεχούς εκπαίδευσης. Στα επίπεδα expert χρειάζεστε περίπου από ένα εως τέσσερα χρόνια για να μεταβείτε από το ένα επίπεδο στο άλλο.

Το ΚΜ εγγυάται στους μαθητές του σχετικά διπλώματα πιστοποίησης για τα επίπεδα practicioner,graduate,expert και master.

Επιπλέον εγγυόμαστε τρία είδη διπλωμάτων για εκπαιδευτές:

  • Civilian Instructor
  • Military Instructor
  • Law Enforcement Instructor

Για κάθε τομέα,προσφέρουμε αρκετά ειδικά μαθήματα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, για απλούς πολίτες προσφέρουμε:

  • the General Instructors Course
  • the Combat and Fighting Instructors Course (CFIC)
  • the Kids and Teens Instructors Course
  • και άλλα

Επίσης βραβεύει με διπλώματα Fighter and Warrior μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των μαθημάτων Fighter and Warrior.Αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης παρέχονται κυρίως για ατόμα που ασχολούνται με την επιβολή του νόμου, military, security and VIP protection sectors.

ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ